Kallesen familienÅr 1499 blev min Tip 10 oldefar født. Han hed Andreas Poulsen Bruhn. Det var dengang kong Hans regerede i Danmark. Andreas Poulsen Bruhn blev uddannet præst, og tog det lærde navn Generanus til efternavn. Han var født i Genner som søn af en bonde. Fra oversigten over præster ved Hjordkær Kirke ved vi at han var præst der fra 1528 til 1577. Hjordkær Kirke blev bygget i perioden 1520 til 1522 efter påbud fra kong Christian II. I ikke mindre end tre slægtsgrene kommer slægten tilbage til Andreas Poulsen Generanus. Andreas Poulsen Generanus blev som præst efterfulgt af sin søn Jacob Andreæ Generanus, der blev født år 1550, og var præst i Hjordkær fra 1577 til 1626. I 1573 begyndte Jacob som den første i Danmark at føre kirkebog. Han har formodentlig da været kapellan hos faderen. Først år 1646 kom en forordning om at der skulle føres kirkebog. Alt dette kan du læse mere om, hvis du trykker på linket Hjordkær Kirke.
Familien Arnkiel var i mange år toldere i Toldsted der ligger i Hjordkær sogn. Toldstedet ligger ved den gamle hærvej og blev oprettet mellem 1435 og 1440. Den første Arnkiel der var tolder i Toldsted formoder man var Hattisch Arnkiel, men den første Arnkiel der med sikkerhed var tolder og Kromand på Toldsted var Asmus Arnkiel, og de følgende ca. 200 år sad der en Arnkiel som tolder der. I kirkebogen omtales Christoffer Arnkiel fra det kongelige toldsted ved Hærvejen. Han er min Tip 7 oldefar. Hele tre slægtsgrene går tilbage til familien Arnkiel. En kirkestol i Hjordkær Kirke bærer navnet Christopfer Arenkil og datoen 1676. Han var den sidste Arnkiel der var tolder i Toldsted. Han var en søster til Anna Jørgensdatter Arnkiel der den 12. juni 1654 blev gift med min tip fem oldefar Peder Jepsen.H:V: Gregersen har skrevet en bog, Toldsted ved hærvejen, Arnkielernes hjemstavn Urnehoved-egnens og oksehandelens historie. Mere om slægten Arnkiel kan findes på linket Arnkiel.
Efter Ahrenkiel slægten overtog Johann Rønnau Toldstedet. Een slægtsgren går tilbage til ham og hans kone Adelheid, der var såkaldt uægte datter af amtmanden i Åbenrå, Friederich Von Günderoth.
To slægtsgrene går tilbage til en familie der over fire generationer var skovfogeder, begyndende i 1570. De boede i Gallehus i Hjordkær sogn.
En enkelt slægtsgren, Von Günderoth, skiller sig ud fra de øvrige, idet den stammer fra Thüringen i Tyskland. og kom til Slesvig i slutningen af 1500 tallet. I slutningen af 1600 tallet var Friedricd Von Günderoth amtmand i Åbenrå. Han fik udenfor ægteskab et barn med Margrethe Ivers. De er mine tip fem ofdeforældre.
I de øvrige slægtsgrene finder vi bønder, der alle har været bosiddende i Hjordkær, eller tæt derved. Jørgen Callesen Christensen er min oldefar. Han var gårdejer i Søderup der ligger i Hjordkær Sogn i Sønderjylland. Gården han boede på har været i familiens eje siden 1727. Dengang købte min tip 4 oldefar gården. Den blev i slægtens eje indtil 1959, altså i 332 år.
At præsten Jacob Andreæ Generanus begyndte at føre kirkebog og at næsten alle i slægten har boet i Hjordkær har gjort det muligt at finde utrolig mange af anerne. Nils Rechter har gjort et stort arbejde med at overføre slægtens data til et slægtsregister. For at se Rechters data skal du trykke på linket Rechter. Her trykker du først aner derefter Callesen familien.

I Saxos"Danmarks Riges Krønike" har jeg fundet følgende om Svend Estridsen der levede fra 1047 til 1076: Nu skete det, der Kong Svend var blevet en ældgammel Mand (59 år), at han fik sin Helsot i Jylland og døde der i en By der hed Søderup; men da han lå på sit yderste, samlede han sine sidste kræfter og forlangte af sine tjenere at de skulle føre hans Lig til Roskilde og jorde det der.