Slægtsforskning

.
Mon ikke de fleste mennesker gerne vil vide noget om, hvor de har deres rødder. For flere år siden fortalte min moster Karen Beck, at hun tidligere havde forsket en del i sin slægt. Jeg udtrykte at det lød spændende hvilket bevirkede, at jeg år senere pludselig fik overdraget al hendes materiale. Materialet omhandlede hendes far, min morfar, og hans hustru nummer to Elisabeth Kirstine Simonsen. Dette materiale har jeg arbejdet videre med. Min morfars første hustru Karen Ebbesen der er min mormor, er det også lykkedes mig at finde ret så mange data på, bl. a. ved hjælp af lokalarkiverne i Kalvslund og  Sønder Hygum. Data på min fars slægt har jeg efter tilladelse fra Nils Rechter, blandt andet hentet fra hans hjemmeside. Til slut skal der lyde en tak til alle efterkommere, der beredvilligt har leveret data til denne hjemmeside.


<