Besøg i Litauen.Jeg har i mange år været medlem af Ringsted Rotary Klub. Sidste år bad vor president mig om at stå i spidsen for en gruppe rotarianere og finde et project, der ved at være til gavn for mennesker virkelig kunne "gøre en forskel" i samfundet, og derefter rejse penge til at udføre projektet for.
En avisartkkel i vor lokale avis havde kort forinden haft en artikkel om to operationsygeplejersker fra Ringsted Sygehus. De havde været på et hospital i byen Jonava i Litauen. Her foretager man blandt andet hofteoperationer. Disse operationer er man specialister i at udføre på Ringsted sygehus. Operationsudstyret i Jonava var ret så mangelfuldt. Derfor fandt sygeplejerskerne en mængde udstyr frem som var udgået i Danmark, men af langt bedre kvalitet end det man benyttede i Litauen. Jeg kontaktede sygeplejerskerne og spurgte til projektet, og om der var noget specielt de manglede. De var ikke i tvivl om at nye hofteoperationsinstrumenter var et stort ønske. Projektgruppen vedtog dette projekt, og det lykkedes i Rotary regi at rejse næsten 250.000 kr. Sygeplejerskerne forestod derefter indkøbet af instrumenterne, og i september måned tog jeg sammen med sygeplejerskene og en læge til Jonava hvor vi afleverede instrumenterne. Lægen og de to operationssygeplejersker deltog i den første hofteoperation med de nye instrumenter efter at de ved en højtidelighed var blevet officielt overdraget til hospitalet. I ceremonien, hvor presse og fjernsyn var tilstede, deltog også borgmesteren. Dagen efter var vi, sammen med en anden gruppe der gennem flere år har hjulpet forskellige institutioner i Jonava, af borgmesteren inviteret til møde på rådhuset. Efter adskillige indlæg om samarbejdet og udveksling af gaver blev der serveret en herlig buffet. Derefter tog vi med hospitalsdirektøren som chauffør afsted på udflugt i en ambulance, hvor båren var skiftet ud med stole.
Takket være sygeplejerskerne og lægen er vi sikre på at Jonava Hospital får maksimalt ud af donationen. I november i år har hospitalsdirektøren der tilige er chefkirurg, sammen med sin næstkommanderende været på Ringsted sygehus samt på privathospitalet Valdemar og set på facilliteterne samt deltaget i flere operationer. I januar kommer der igen en læge hertil, og sidst i januar 2008 tager lægen og de to sygeplejersker igen en tur til Jonava for at hjælpe personalet videre fremad mod vestlig standard.


Instrumenter
Instrumenter klargøresHar du lyst til at se flere billeder kan du trykke på dette link. Her vil du finde billeder både fra den officielle og fra den uofficielle del af turen. .